Κιθάρα 1. Αλέξανδρος Θ.
Κιθάρα 2. Σπύρος Πανουργιάς
Modern Music Academy Livadia