ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- DRUMS. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΙΩAΝΝΙΔΗΣ-GUITAR. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ-GUITAR. ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΤΟΥΔΗ-VOCALS