Τμήματα:Ακουστικής και Ηλεκτρικής κιθάρας των κ.
Κων/νου Ταχταλή και Γιάννη Αναστασιάδη